Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – zwane dalej RODO. Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. Poniżej zamieszczamy informacje w jakim celu zbierane są dane osobowe, jakie obowiązki spoczywają na Administratorach danych, jakie są Państwa uprawnienia.

 

Administratorami danych osobowych są spółki Walter Kompressortechnik Polska:

1. WALTER Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 91-222 Łódź, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 180, Polska

2. WALTER Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. , 91-222 Łódź, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 180, Polska

 

Spółki Walter Kompressortechnik Polska przetwarzają dane osobowe:

1. Kontrahentów będących osobami fizycznymi